• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/pages/Memleket/128087563946334?fref=ts
 • https://twitter.com/cemal_oral
Hava Durumu
Anlık
Yarın
16° 9°

İDA Dayanışma Derneği kuruluşundan sonra Halk Bahçesi’nde düzenlediği kahvaltı ile bir araya gelerek hedeflerini açıkladı. Yapılan açıklamada “Her sivil toplum örgütü gibi bizim de ayrı bir vaadimiz var: emek vermeyi vaat ediyoruz yeteneğimiz kadar.

 

İDA Dayanışma Derneği kuruluşundan sonra Halk Bahçesi’nde düzenlediği kahvaltı ile bir araya gelerek hedeflerini açıkladı. Yapılan açıklamada “Her sivil toplum örgütü gibi bizim de ayrı bir vaadimiz var: emek vermeyi vaat ediyoruz yeteneğimiz kadar. Ekosistemin dengesini bozmak isteyenlere de “DUR” demek istiyoruz” denildi..

 

İDA Dayanışma Derneği Basın Açıklaması

İnsanlık olarak, bir kapitalist krizin ortasındayız. Yarının neler getireceği hiç kestirilemiyor. Kapitalizmin küçük bir azınlık için yarattığı hayal bile edilemeyecek zenginlikler, milyarlarca insanın içinde bulunduğu müthiş yoksullukla yan yana çok büyük karşıtlıklar ve dengesizlikler gösteriyor. Yoksulların ve zenginlerin mekânları tamamen ayrışmış durumda. Gelir dağılımındaki eşitsizliği kentlerimizde belirgin olarak görebilmekteyiz.

Bugün karşı karşıya kaldığımız ekonomik kriz aynı zamanda bir insanlık krizidir. Hoşgörü ve şefkat kültürümüzü her alanda giderek yitiriyoruz. Vicdanlarımız susuyor. Siyasette, ekonomide, sporda yolsuzluk ve açgözlülüğün sıradanlaşması ve temel bir değer haline gelmesi, birçok alanda adaletsizlik, ne pahasına olursa olsun büyüme takıntısı, eğitim ve sağlık sistemlerinin çöküşü, aşırı tüketim kültürü, gücün kutsanması, yaşama karşı hoyratlaşma ve bunlara olabildiğince tepkisiz, sessiz kalmak gibi...

Bu ve benzeri  “Sürdürülemez kapitalizm” örnekleri sadece emeği sömürmekle kalmıyor; aynı zamanda doğayı tüketiyor! Doğayı da insanı da meta olarak gören kapitalizm, insanı tüketen ve tüketmek için üreten bir nesneye indirgiyor. Türkiye’de de “önce büyüyelim, çevre ve gelir eşitsizliği gibi sorunları sonra çözeriz” anlayışı her geçen gün içinden çıkılmaz sorunlara yol açıyor. Büyürken sosyal ve ekolojik maliyet, göz ardı ediliyor.Taşeron, güvencesiz ve esnek çalışma rejimleri, mekânsal müdahalelerle ortak alanlarda yaratılan parçalanmalar, kültürel ve toplumsal bölünme yaşam önündeki duvarları acımasızca yükseltiliyor.

Sürdürülebilir bir yaşamın önündeki en büyük engel ise; egemen siyaset anlayışı, vahşi sermaye birikimi, endüstriyel teknolojik gelişmelere tapınma ile tüm bu politikaların hedefindeki biz tüketicileriz. Sorun bizim kötü olmamız değil, günlük ve yaşama ait tercihlerimizde bilinçsiz seçimlerimizdir.

Maalesef  dünyadaki olumsuz örneklerden  bir çoğunu şehrimizde de yaşıyor ve yaşatıyoruz .Çanakkale şehrine sıradan bir "Kent" deyip geçemeyiz. 1915 yılında, ulusal kurtuluş savaşının önsözünün imece ruhu ile yazıldığı bir bölgede yaşıyoruz. Dünyanın gözünün üzerinde olduğu çok özel bir coğrafyadayız.

Çanakkale ve tüm Biga Yarımadası’nı kapsayan Bozcada ve Gökçeada’yı içine alan Balıkesir-Çanakkale 1/100 binlik plan, sosyal, doğal ve kültürel yapıda yapacağı yıkım ile tüm bölgeyi ve hatta ülkemizi tehdit ediyor.

Biga Yarımadasındaki kurşun, cıva, bakır, gümüş, altın gibi metalik madencilik üzerine kurulan vahşi madencilik planları, kamulaştırma kararları ile ele geçirilmeye çalışılan köy arazileri, İl Özel İdare tarafından madencilere satılan termal sular, kirletilen içme suları, HES ler ile zapt edilmeye çalışılan akarsular, dereler, madencilik ve erozyon tehdidindeki baraj göletleri, termik santraller, çimento fabrikaları ve Bozcaada ile Gökçeada’nın ekolojik, sosyal ve kültürel dokusunu bozacak olan projeler tüm canlılar üzerinde büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Bu sebeple toplumsal ve siyasal değişimi dert edinen insanlar ve hareketler açısından, kentsel mekânlar üzerine yürüyen mücadeleler, toplumsal değişime yol açması bakımından önemli.

Yaşadığımız coğrafya ve mekânlar üzerinde hak iddia etmek ve gerektiği durumlarda bunlar için direnişe geçmek muhtemelen insanlık tarihi kadar eskidir. 2013 Haziranında İstanbul Taksim’de yaşanan "Gezi Parkı isyanı”, insan hak ve özgürlüklerine müdahaleden doğmuş,  sosyo-mekânsal bir isyandır. Daha açık bir ifadeyle mekan, kimlik ve ekoloji isyanıdır.

Soma’nın Yırca mahallesinde Kolin İnşaat A.Ş tarafından, bir gecede sökülen binlerce zeytin ağacı, Karadeniz vadilerinde beton tüneller içinde zaptedilen dereler, Torunlar’da Ermenek’de Yalvaç’da Soma’da Şırnak’ta madenlerde iş cinayetinde ölen işçiler, Rezidanslarda, HES inşaatlarında çığ altında kalan işçiler, İstanbul’daki üçüncü köprü ve havalimanı inşaatı, büyük kanal projesi, nükleer santral plan ve projeleri ise bizleri tekrar gerçeklerle yüzleştirmiş, kent ve mekan hakkı konusunda aklımızı ve vicdanlarımızı sorgulamamızı sağlamıştır. Çünkü yaşam alanlarımız yaşamın sürdürülebilirliliği için savunmamız gereken müştereklerimizdir.

Kazdağı ve yöresi nasıl müştereğimiz ise, Alakır vadisi, Mersin Akkuyu, Sinop, İğneada, Istrancalar, Karadeniz vadileri, Munzur dereleri, Kapıdağ Yarımadası, Soma, Şırnak, Zonguldak Yatağan gibi hepsi müşterek alanlarımızdır. Yine aynı şekilde Validebağ Korusu, Emek Sineması, Haydarpaşa Garı, Kuzey Ormanları hepsi ortak müştereğimizdir.

Dolayısıyla ; Haziran isyanı, daha sonrasında gelişen tüm ekolojik, kültürel, sosyolojik ve yaşamsal sorunlar üzerinde de etkili olmuştur. Egemenlere, kamusal mekânları kullanmaya hakkımızın olduğunu göstermenin en haklı isyanıdır. Buna karşı topyekûn ve ortaklaşma şeklinde bir mücadele vermemiz konusunda bize ışık tutmuştur.

Dostlar,

Yaşamın sürekliliği adına bir araya geldik

Her hoyratlığımıza rağmen, Doğanın(idanın) bilgeliği kim olursak olalım bizi koruyor. Kadim konuk severliğini esirgemiyor bizden ancak bugün doğa yani yaşam tehlike altında. Bütün güzellikleri öğüterek paraya çevirmeye çalışan bir canavar dağlarımızı, kentlerimizi ve yaşam alanlarımızı, toplumsal huzurumuzu altüst ediyor. Kısa vadeli çıkarları uğruna geçmişimizi, kültürümüzü, tarihimizi hallaç pamuğu gibi atıyor.

İDA Dayanışma Derneğimiz,  bu endişelerle ve vicdanla; yaşadığımız coğrafyada sürdürülebilir yaşam koşullarının ekoloji, yerleşim alanları ve toplum düzleminde inşası ve korunması amacı başta olmak üzere; öncelikle kamusal alanda, aydınlanmacı ve adaletli bir anlayışla, yurttaşlık haklarını merkezine alan ve toplumsal barışın sağlandığı sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak amacı ile kuruldu. İDA dağının mitolojideki kutsallığı, zenginliği, verimliliği, bitki ve hayvan çeşitliliği ve bu topraklarda yaşayan insanların geçmişi, kültürü, en önemlisi de direnci Derneğimizde hayat buldu.

Ortaklaşma mantığı ile kurduğumuz İDA Dayanışma Derneği ile yerelden genele başka bir dünyayı, yaşamı ve insanı işaret ederek, toplumun her kesiminden her yaştan insanların, gençlerin, kadınların önde olduğu bir mücadele birlikteliği yaratmak istiyoruz.

İDA DAYANIŞMA DERNEĞİ, dayanışmacı, işçiden, köylüden, emekçiden ve her türlü üreticiden yana, sermayenin karşısında alacağı tutum ve gerçekleştireceği işler ile dokunduğu yeri değiştiren ve dönüştüren bir görev üstlenmek için yola çıktı. Derneğimiz çatısı altında, bireyin çıkarlarının karşısında toplumsal olan konularda, adalet ve vicdan duygusuna sahip kişilerin, etik değerler ve kurallar çerçevesinde sorunları görünür kılma ve deşifre etme çabalarını da içeren bir birliktelik oluşturuyoruz. İDA Dayanışma Derneği olarak direnişler arası dayanışmaya önem veriyoruz. Dayanışmamızı “gönüldaşlıktan” ve destek eylemlerinden öteye, birlikte güçlenme ve kurumsallaşmaya taşıyoruz.          

Tüm bunların ışığında,

 • Sürdürülebilir yaşam siyasetine ilişkin olarak ekolojik, sosyolojik, ekonomik ve kültürel konularda bilim eksenli çalışmalar yapmak;
 • Sürdürülebilir yaşama dönük sağlıklı yerleşim alanları oluşturmak,
 • Yerel tarihsel yaşam biçimlerini araştırarak bunların korunması için faaliyetler yapmak,
 • İmece kültürünü tekrar tesis etmek ve sürdürmek,
 • Üyelerimiz için ekolojik (organik, biyolojik) tarım alanları tesis etmek ve işletmek
 • Yerel üretimi ve ekolojik tarımı, endüstriyel üretime ve gıdaya karşı destekleyen çalışmalar ve projeler gerçekleştirmek
 • Çanakkale küçük esnafının sonunu hazırlayan AVM garabeti, zihniyeti ve tüketim anlayışına karşı küçük esnaf ile toplumsal dayanışmayı öne çıkartan politikalar üretmek
 • Çanakkale’nin kıyı ekosistemlerini ranta açan şehir imar planlarına, doğal ekosistemleri ve habitatları yok eden kirletici sanayi yapılarına karşı geniş mücadele ve direniş birliktelikleri oluşturmak

Derneğimizin başlıca hedefleri arasındadır.

Her sivil toplum örgütü gibi bizim de ayrı bir vaadimiz var: emek vermeyi vaat ediyoruz yeteneğimiz kadar. Ekosistemin dengesini bozmak isteyenlere de “DUR” demek istiyoruz.

Bugün hem tanışmak, hem kendimizi tanıtmak için bir araya geldik. Barış içinde yaşayan özgür ve şenlikli bir toplum istiyoruz. Bunu bugün yaşadığımız yerde istiyor ve hemen yanı başımızda ya da dünyanın öbür ucunda aynı hayallere sahip olduğunu bildiğimiz dostlarımıza da selam gönderiyoruz.

Biz varız!

HAYDİ ORTAKLAŞMAYA…HAYDİ DAYANIŞMAYA..!!!Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   
991 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın