• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/Memleket/128087563946334?fref=ts
  • https://twitter.com/cemal_oral

Hava Durumu
Anlık
Yarın
11° 14° 7°

14 Mart Tıp Bayramı kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreninden sonra konuşan Çanakkale Tabip Odası Başkanı Eftal Yıldırım sağlık hizmetini metalaştırarak, alınıp satılan bir mala dönüştüren döner sermaye uygulamalarından ....

14 Mart Tıp Bayramı kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreninden sonra konuşan Çanakkale Tabip Odası Başkanı Eftal Yıldırım sağlık hizmetini metalaştırarak, alınıp satılan bir mala dönüştüren döner sermaye uygulamalarından şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Şehir hastaneleri ve yeni sorunlar

Tabip Odası Başkanı Eftal Yıldırım 14 Mart Tıp Bayramı kutlamasında yaptığı konuşmada “Ülke topraklarımızda, toplumların ilerleme dönemeçlerinde yaşadığı dönüşümlerin gerçekleştiği süreçlerden biri de modern tıp eğitiminin başladığı tarih olan 14 Mart 1847’dir. Bu tarihte, Sultan II. Mahmut’un yenilikçi hareketleri sonucunda batılı anlamda ilk tıp mektebi kurulmuştur. ‘14 Mart Tıp Bayramı’ ise ilk kez, Birinci Dünya savaşı sonunda İstanbul’un işgal edildiği dönemde yabancı işgal kuvvetlerine karşı, tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak 14 Mart 1919 yılında kutlanmıştır. İçinde bulunduğumuz yılın da 100. yıldönümü olması, bugünü ayrıca anlamlı kılmaktadır. Geleneksel olarak 14 Mart Tıp Bayramı başlığı altında anılan bu anlamlı günü içeren haftayı, tarihselliğine vurgu yapmanın dışında; içinde bulunduğumuz dönemin sağlık hizmeti üretimi ve sunumu sürecinde, yaşadığımız zorlukları ve sorunları gündeme getirmenin bir fırsatı olarak değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Şehir hastanelerinin açılmaya başlaması yeni sorunları beraberinde getirmiştir” dedi

Türkiye dışına göçe üzülerek tanık oluyoruz

Her birimiz nerede çalışacağımızı, nasıl çalışacağımızı ve geleceğimizin ne olacağını bilemeden çalışmaktayız diyen Yıldırım,“Bu belirsizlik ne yazık ki, müdahale edemediğimiz, etmekte geciktiğimiz bir süreç yaratıyor. Devasa büyüklükteki şehir hastanelerinin sürekli gözaltında tutulduğumuz alanları ve bitmeyen koridorları; çalışırken her birimizi diğerinden uzaklaştırıyor, yalnızlaştırıyor. Olağanüstü hal döneminde yüz binden fazla kamu emekçisinin ihraç edilmesine neden olan düzenlemeler, üç yıl daha yürürlükte kalacağından dolayı iş güvencemizi ortadan kaldırmaktadır. Sağlık alanında gereksiz olduğu halde, uygulanan güvenlik soruşturmaları ise iş güvencesini ortadan kaldırırken, işsiz pek çok meslektaşımızın kamuda istihdamını da engellemektedir. Bunların sonucunda ise nitelikli meslektaşlarımızın Türkiye dışına göçüne, üzülerek tanık olmaktayız” ifadelerini kullandı.


İzinlerimiz ve hafta sonu tatillerimiz gasp edilmektedir

Yıldırım, “Ekonomik krizin etkisiyle giderek artan enflasyonun çok altında yapılan zamlar, maaşlarımızı eritmiştir. Maaşlarımızın daha büyük bir bölümünü oluşturan performansa dayalı ek ödemeler ise krizden ve şehir hastaneleri sürecinden etkilenen, en düzensiz ödeme kalemini oluşturmaktadır. Sağlık hizmetini metalaştırarak, alınıp satılan bir mala dönüştüren döner sermaye uygulamaları ve tamamlayıcısı olan performansa dayalı ödeme sistemi; sağlık hizmetinin, bir ekip tarafından üretildiğini görmezden gelmektedir. Performans ödemesi aylık gelirin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bunun da ancak bütün bir ay çalışıldığında ödenmesi ve üç günün üzerindeki izin ve istirahat kullanımlarında tamamen kesilmesi; hakkımız olan izinleri kullanmamızı ve hasta olduğumuzda gerekli şekilde istirahat etmemizi engellemektedir. Bu nedenlerle, sağlık alanında döner sermaye ve performans sistemi kaldırılmalıdır. Emekliliğe yansıyacak, görev tanımına, liyakat ve kariyere uygun bir ücretlendirme politikası izlenmelidir. Nitelik yerine niceliği hedefleyen döner sermaye ve performans uygulamaları; sağlık kuruluşlarının amacından sapmasına yol açarak, iyileşmeyi değil sağlık hizmetlerinin, döner sermaye gelirlerinin artmasını sağlayacak biçimde yönetilmesine yol açmaktadır. Bilimsel tıbbın ‘hastalık yoktur, hasta vardır’ yaklaşımı, teşhis-tedavi paketleriyle ortadan kaldırılmıştır. Mesleki bağımsızlığımızı ortadan kaldıran bu yaklaşım, ne yazık ki hastalarımızın sorunlarının tam olarak çözülememesine yol açmakta ve hastaların; fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik haline ulaşmalarını engellemektedir. Bu durumun yarattığı en önemli sorun ise şiddettir. Her yıl on binden fazla sağlık çalışanı sözel ya da fiziksel şiddete uğramaktadır. Şiddet öldürücü boyutlara ulaşmış; birçok sağlık çalışanı öldürülmüş ve yaralanmıştır. Hizmet sunumu sırasında hasta ve hasta yakını ile yüz yüze olduğumuz iş yerlerimizin, bu kadar güvensiz olmasını kabul etmiyoruz. Bu nedenle TTB tarafından TBMM’ne sunulan sağlıkta şiddeti önleme yasasının, gecikmeksizin çıkarılmasını istiyoruz. Yıllardır sağlık emek ve meslek örgütlerinin gerekçelerini de sunarak, yapılan işin yıpratıcılığına göre düzenlenmiş “fiili hizmet tazminatı kanun teklifi” görmezden gelinerek, “insan sağlığıyla ilgili işlerde çalışanlara yıllık 60 gün olmak üzere yıpranma payı” düzenlemesi yapılmıştır. Çok yetersiz olan bu düzenleme, kamuda çalışan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin tamamını ve özelde çalışanları kapsamadığı gibi geçmiş çalışma yıllarımızı da içermemektedir. Yasadan yararlanma; fiili çalışma süresi koşuluna bağlanmış olduğundan dolayı yıllık izinlerimiz ve hafta sonu tatillerimiz, gasp edilmektedir” dedi.Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   
143 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın